Jowita

Jowita


 • 3m
 • Cities and countries I have visited

  Uwielbiam wyjazdy i podróże.
  Byłam w Egipcie, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Austrii, Niemczech, Holandii, Danii, Belgii, Luksemburgu, Szwajcarii, Węgrzech, USA, na Litwie i Białorusi.

 • My proudest accomplishments

  Moim największym osiągnięciem jest mój syn.

 • My interests in other cultures

  Interesują mnie tematy związane ze sztuką i kulturą głownie europejską, ale jestem otwarta na wielokulturowość- pociąga mnie np. bliższy i dalszy wschód.

 • I'm an expert at...

  Z racji wykształcenia i wykonywanego zawodu
  jestem doświadczonym artystą plastykiem.
  Znam się również na budowie domów jednorodzinnych. 😉 ( kilka zbudowałam)

 • A personal challenge

  Osobiste wyzwanie to osiągnięcie harmonii i poczucia szczęścia życiowego.
  Było wiele ciężkich momentów...
  Do największych wyzwań zaliczam pokonanie własnych ograniczeń emocjonalnych.

 • Living abroad for one year

  Mieszkałam już za granicą przez dwa lata.
  Teraz mogłabym wyjechać do kraju, gdzie jest dużo słońca i pogodni mieszkańcy np. do Grecji.

 • I always enjoy talking about...

  Interesują mnie rozmowy o wszystkim. Jednak najmniej jestem związana z zagadnieniami technicznymi.

 • Making the world a better place

  Powinniśmy zadbać o szczerość i serdeczność w kontaktach międzyludzkich.
  Mniej rywalizacj, więcej sympatii i wsparcia.
  Szacunek i empatia wobec świata przyrody.

 • Personal skills

  Rysunek, malarstwo

 • Childhood pleasures

  Zabawa z rówieśnikami a nawet nauka w szkole ( za wyjątkiem fizyki i chemii) - to lubiłam.
  Coroczne wakacje na mazurach- to kochałam.

 • 10 years from now

  We własnym domu.

 • It was better before

  Bliższe relacje i kontakty międzyludzkie.
  Mniej czasu spędzanego w Internecie, którego nie było, więcej czasu dla rodziny i przyjaciół, znajomych.
  Świat wydawał się bardziej poukladany, prostszy i przewidywalny.

 • It is better now

  Oczywiście niezaprzeczalnie największy postęp nastąpił w dziedzinie informatyki i medycyny, motoryzacji.

 • I wish people knew more about...

  Ludzie powinni bardziej odczuwać i współodczuwać. Jeśli chodzi o wiedzę, to powinniśmy ciągle zgłebiać tajemnice naszego mózgu, przeszłości naszej planety..
  Zresztą są niezliczone ilości tematów i zagadnień, na temat których wiedza jest jeszcze nieostateczna i niedostateczna.

 • My feeling about the future

  Staram się optymistycznie myśleć o przyszłości

 • My opinion on human nature

  Człowiek zdolny jest do największych dzieł i do największego poświęcenia.
  Jednocześnie potrafi być niezwykle egoistyczny i działać w sposób skrajnie destrukcyjny i autodestrukcyjny.
  Natura człowieka jest niejednorodna i skomplikowana.

 • Over or underrated

  Bezinteresowność, życzliwość, kultura osobista są na cenzurowanym.
  Przecenia się spryt życiowy.

 • Something to tell the world!

  Świecie nasz, świecie nasz chcę być z tobą w zgodzie....( cytat)
  Trzymaj się Świecie.😉

...

Comments